Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Danh sách các tổ hợp môn thí sinh thi đại học năm 2019 cần biết

15:23 - 19/03/2019 | 373 lượt xem |  Chuyên mục: Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 | admin

Bên cạnh những khối thi đại học cơ bản, Bộ giáo dục và Đào tạo đã công bố tổng cộng 190 tổ hợp môn trong kỳ thi xét tuyển cao đẳng – đại học năm 2019. Những “sĩ tử” thi đại học năm 2019 cần nắm vững những tổ hợp môn này để đảm bảo chọn đúng ngành học mình yêu thích.

Tổ hợp môn là gì?

Bên cạnh những khối thi truyền thống, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2019, Bộ giáo dục và Đào tạo còn đưa vào những tổ hợp môn thi hoàn toàn mới. Điều này giúp thí sinh có nhiều lựa chọn môn thi và ngành nghề phù hợp hơn.

Theo thông tin do Bộ giáo dục và Đào tạo công bố, nội dung kiến thức trong kỳ thi tuyển sinh quốc gia năm 2019 nằm trong chương trình cấp THPT, trong đó chủ yếu là chương trình lớp 12. Các thí sinh thi đại học cần ôn luyện để nắm vững các kiến thức cơ bản kết hợp ôn luyện các kiến thức nâng cao, nhưng nội dung khó. Các em có thể tập làm quen với đề thi tuyển sinh bằng cách làm những đề thi bám sát cấu trúc đề thi minh họa. Bên cạnh đó, việc nắm vững các tổ hợp môn thuộc các khối thi để đảm bảo chọn đúng môn thi, ngành nghề phù hợp là vô cùng cần thiết.

Dưới đây là danh sách 190 tổ hợp môn trong kỳ thi tuyển sinh 2019 được phân theo các khối thi từ cơ bản, truyền thống như A, B, C, D tới các khối năng khiếu như H, M, K, R…

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 bao gồm 190 tổ hợp môn thi

Tổ hợp môn khối A

Bên cạnh các môn thi truyền thống là Toán, Vật Lý, Hóa Học. Năm 2019, thí sinh có rất nhiều lựa chọn các tổ hợp môn khác trong khối A phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân.
A00 bao gồm các tổ hợp môn: Toán, Vật Lý, Hóa Học
A02: Toán, Vật lí, Sinh học
A03: Vật lí, Toán, Lịch sử
A04: Toán, Vật lí, Địa lí
A05: Toán, Lịch sử, Hóa học
A06: Địa lí, Toán, Hóa học
A07: Lịch sử, Toán, Địa lí
A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
A09: Giáo dục công dân, Toán, Địa lý
A10: Toán, Vật lý, Giáo dục công dân
A11: Hóa, Toán, Giáo dục công dân
A12: Toán, Khoa học Xã hội, Khoa học tự nhiên
A14: Khoa học tự nhiên, Toán, Địa lí
A15: Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân
A16: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên
A17: Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
A18: Khoa học xã hội, Toán, Hóa học

Tổ hợp môn khối B

Các thí sinh thi khối B có thể lựa chọn trong các tổ hợp môn sau:
B00: Toán, Hóa Học, Sinh Học
B01: Toán, Sinh học, Lịch sử
B02: Sinh học, Địa lí, Toán
B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn
B04: Giáo dục công dân, Toán, Sinh học
B05: Khoa học xã hội, Sinh học, Toán
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Tổ hợp môn khối C

Trong kỳ thi tuyển sinh 2019, khối C được chia ra làm 21 tổ hợp môn bao gồm

C00: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý
C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí
C02: Toán, Hóa học, Ngữ văn
C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí
C05: Vật lí, Hóa học, Ngữ văn
C06: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
C07: Lịch sử, Ngữ văn, Vật lí
C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
C09: Ngữ văn, Địa lí, Vật lí
C10: Lịch sử, Ngữ văn, Hóa học
C11: Hóa, Ngữ văn, Địa lý
C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
C13: Sinh học, Địa lí, Ngữ văn
C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
C15: Khoa học xã hội, Ngữ văn, Toán
C16: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Vật lí
C17: Giáo dục công dân, Ngữ văn, Hóa học
C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
C20: Địa lí, Ngữ văn, Giáo dục công dân

Tổ hợp môn khối D

Đây là khối thi bao gồm nhiều tổ hợp môn nhất trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019.

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
D16: Toán, Địa lí, Tiếng Đức
D17: Toán, Địa lí, Tiếng Nga
D18: Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
D19: Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
D20: Toán, Địa lí, Tiếng Trung
D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức
D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga
D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung
D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức
D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga
D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung
D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức
D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga
D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung
D41: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
D42: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
D43: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhậ
D44: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
D45: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đứ
D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh
D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Thí sinh có thể lựa chọn trong rất nhiều tổ hợp môn để phù hợp với khả năng và sở thích

Tổ hợp môn khối H

Đây là khối lựa chọn của các thí sinh muốn theo học các ngành nghề về năng khiếu, trong đó bao gồm khả năng vẽ. Bộ môn vẽ có nhiều loại nên khối H được chia nhỏ thành các tổ hợp môn sau:
H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ
H02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
H03: Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
H04: Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
H05: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
H06: Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
H07: Toán, Hình họa, Trang trí
H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Thí sinh có thể lựa chọn rất nhiều tổ hợp môn thuộc các khối thi năng khiếu

Tổ hợp môn khối K

Khối K chỉ có duy nhất khối K01 với tổ hợp môn bao gồm Toán, Tiếng Anh, Tin học.

Tổ hợp môn khối M

Đây là khối dành cho các thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường mầm non, âm nhạc. Khối M bao gồm các tổ hợp môn sau:
M00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
M02: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M03: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa
M09: Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
M10: Toán, Tiếng Anh, NK1
M11: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
M13: Toán, Sinh học, Năng khiếu
M14: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
M15: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
M16: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
M17: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
M18: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
M19: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
M20: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
M21: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
M22: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
M23: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
M24: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
M25: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử

Tổ hợp môn khối N

Đây là khối thi năng khiếu dành cho các thí sinh có năng khiếu về giọng hát, có khả năng sáng tác âm nhạc hoặc chơi các nhạc cụ. Khối N được chia nhỏ thành các khối con với các tổ hợp môn sau:
N00: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
N01: Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
N02: Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
N03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N04: Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
N05: Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
N06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N08: Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
N09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ

Tổ hợp môn khối R

Đây là khối thi dành cho các thí sinh muốn theo đuổi các lĩnh vực báo chí, nghệ thuật, truyền thông, văn hóa. Khối R được chia thành 5 tổ hợp môn.
R00: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
R01: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
R02: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
R03: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
R04: Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuật
R05: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông

Tổ hợp môn khối S

Đây là khối thi dành cho các thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường điện ảnh. Khối S gồm 2 tổ hợp môn.
S00: Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
S01: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

Tổ hợp môn khối T

Đây là khối thi phù hợp cho các thí sinh có năng khiếu về thể thao và mong muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Các thí sinh có thể lựa chọn trong các tổ hợp môn sau:
T00: Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
T01: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
T02: Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
T03: Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
T04: Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
T05: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng kiếu

Tổ hợp môn khối V

Đây là khối thi quen thuộc với các thí sinh có năng khiếu về mỹ thuật, hội họa. Năm 2019, các thí sinh có thể lựa chọn rất nhiều tổ hợp môn mới như sau:

V00: Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V02: VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
V03: VẼ MT, Toán, Hóa
V05: Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
V06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
V07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
V08: Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
V09: Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
V10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
V11: Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật.

Hy vọng qua bài viết, các thí sinh có thể nắm được những khối thi trong kỳ thi tuyển sinh 2019 kèm theo những tổ hợp môn thi tương ứng để có sự lựa chọn đúng đắn nhất. Chúc các em may mắn và thành công trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới!

Địa chỉ: Số 300 - Hà Huy Tập - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk
Website: caodangbachkhoataynguyen.edu.vn
Email: tuyensinh@caodangbachkhoataynguyen.edu.vn
Điện thoại: 0984 004 045 - 02628 551 557 - 02628 551 553