Tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất bằng CASIO

Cách tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất trên Casio fx 580 VNX và 880 BTG?

Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) có nhiều ứng dụng trong Số học, ứng dụng rõ ràng nhất là:

  • Rút gọn phân số..
  • Tích mẫu số của nhiều phân số…

Chà, trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng (phím) GCDLCM trên máy tính CASIO để tìm nhanh ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.

# Đầu tiên. Tìm hiểu về GCD và LCM. (phần chủ chốt

(chính) tính năng GCDLCM từ đó cho phép chúng ta nhanh chóng tìm được ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số.

Để tìm ước chung lớn nhất của hai số, ba số hay bốn số ta cũng sử dụng tính năng GCD (phím) với cú pháp:

GCD(a, b) hoặc GCD(a, GCD(b, c)) hoặc GCD(a, GCD(b, GCD(c, d))))

Để tìm bội nhỏ nhất của hai số, ba số hay bốn số, chúng ta cũng sẽ sử dụng tính năng LCM (phím) với cú pháp:

LCM(a,b) hoặc LCM(a, GCD(b, c)) hoặc LCM(a, GCD(b, GCD(c, d)))

#2. Cách xác định ƯCLN và BCNN trên Casio fx 880 BTG

GHI CHÚ:
Nếu chưa có chiếc máy tính Casio 880 BTG này, bạn có thể đặt mua tại đây hoặc tại đây!

Ví dụ 1. Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số 61, 122.

Bước 1. Nhấn MỤC LỤC => chọn tính toán số => nhấn được rồi => chọn GCD => nhấn được rồi => nhập 61 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn phím ) => nhập 122 => nhấn EXE

Tham Khảo Thêm:  Hàm Excel đổi lịch Dương sang lịch Âm và ngược lại

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (1) tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (4) tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (5)

Bước 2. Nhấn MỤC LỤC => chọn tính toán số => nhấn được rồi => chọn LCM => nhấn được rồi => nhập 61 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn ) => nhập 122 => nhấn EXE

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (1)tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (6) tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (7) tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (8) tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-ho-nhat-bang-casio (9)

Vậy ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số đã cho lần lượt là 61, 122.

Ví dụ 2. Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của ba số 469, 938, 1407.

Bước 1.

Bước 1.1. Nhấn MỤC LỤC => chọn tính toán số => nhấn được rồi => chọn GCD => nhấn được rồi

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (1)

Bước 1.2. Nhập khẩu 469 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn )

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (11)

Bước 1.3. Nhấn MỤC LỤC => chọn tính toán số => nhấn được rồi => chọn GCD => nhấn được rồi

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (12)

Bước 1.4. Nhập khẩu 938 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn ) => nhập 1407

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (13)

Bước 1.5. Nhấn EXE

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (14)

Bước 2.

Bước 2.1. Nhấn MỤC LỤC => chọn tính toán số => nhấn được rồi => chọn LCM => nhấn được rồi

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (1)tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (6)

Bước 2.2. Nhập khẩu 469 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn )

Bước 2.3. Nhấn MỤC LỤC => chọn tính toán số => nhấn được rồi => chọn LCM => nhấn được rồi

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (18)

Bước 2.4. Nhập khẩu 938 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn ) => nhập 1407

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (19)

Bước 2.5. Nhấn EXE

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (20)

Vậy ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của ba số đã cho lần lượt là 469, 2814.

Xem video quay Casio fx 880 BTG

Tham Khảo Thêm:  Cách tính ma trận trên máy tính Casio fx 580 VNX

#3. Cách xác định ƯCLN, BCNN trên Casio fx 580 VN X

GHI CHÚ:
Nếu chưa có chiếc máy tính Casio 580 VNX này, bạn có thể đặt hàng tại đây!

Ví dụ 3. Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số 1000, 19.

Bước 1. Nhấn ALPHA => nhấn phím $\times$ => nhập 1000 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn ) => nhập 19 => nhấn =

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-no-nhat-bang-casio (21)

Bước 2. Nhấn ALPHA => nhấn phím $\div$ => nhập 1000 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn ) => nhập 19 => nhấn =

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (25) tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (26)

Vậy ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số đã cho lần lượt là 1,19000.

Ví dụ 4. Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của ba số 200, 239, 1000.

Bước 1.

Bước 1.1. Nhấn ALPHA => nhấn phím $\times$

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-no-nhat-bang-casio (21)

Bước 1.2. Nhập khẩu 200 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn )

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (27)

Bước 1.3. Nhấn ALPHA => nhấn phím $\times$

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (28)

Bước 1.4. Nhập khẩu 239 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn ) => nhập 1000

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (29)

Bước 1.5. Nhấn =

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (30)

Bước 2.

Bước 2.1. Nhấn ALPHA => nhấn phím $\div$

Bước 2.2. Nhập khẩu 200 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn )

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (31)

Bước 2.3. Nhấn ALPHA => nhấn phím $\div$

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (33)

Bước 2.4. Nhập khẩu 239 => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn ) => nhập 1000

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (34)

Bước 2.5. Nhấn =

tim-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-bang-casio (35)

Vậy ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của ba số đã cho lần lượt là 1,239000.

Xem video quay Casio fx 580 VNX

Tham Khảo Thêm:  Cách đánh số trang đối xứng trong Word, như trong sách !

#4. phần kết

Được rồi, vậy là tôi đã hoàn thành việc hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy tính Casio để tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.

Rõ ràng, ưu điểm lớn nhất của việc tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất bằng máy tính CASIO là tính chính xác và nhanh chóng.

Tuy nhiên, cách làm trên cũng có một số nhược điểm, sau đây là một số nhược điểm dễ nhận thấy:

  • Nếu cần tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, bạn sẽ mất rất nhiều công sức.
  • Nếu các số có giá trị lớn thì không tìm được bội chung nhỏ nhất.
  • Nếu có quá nhiều số thì không tìm được ước chung lớn nhất.

Giải pháp để khắc phục nhược điểm mình liệt kê ở trên là:

  • Chưa (chờ CASIO phát triển >.<)
  • Trước tiên, hãy tìm ước chung lớn nhất rồi sử dụng công thức $UCLN (a, b) \times BCNN (a, b) = a \times b$ để lấy bội chung nhỏ nhất.
  • Sử dụng phép chia Euclide.

Được rồi, tôi hy vọng thông tin trong hướng dẫn này sẽ hữu ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Đọc thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Biên tập của Kiên Nguyễn

Bài viết đạt được: 5/5 sao – (Có 1 đánh giá)

Ghi chú: Bài báo này hữu ích với bạn? Đừng quên đánh giá bài viết, thích và chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn!

Related Posts

Cách căn giữa nội dung mà không cần gộp ô trong Excel

Làm cách nào để căn giữa nội dung mà không cần hợp nhất các ô trong Excel? À thông thường khi cần căn giữa tiêu đề hay…

Cách tính giá trị tuyệt đối bằng máy Casio 580 & 880BTG

Casio fx 880 BTG không có phím Abs như các dòng tiền nhiệm nên chúng ta không thể tính giá trị tuyệt đối bằng cách bấm trực…

Cách sử dụng máy tính Casio để tính phần trăm (%)

Ở tất cả các phiên bản máy tính CASIO từ dòng fx 580 VN trở về trước, nếu muốn tính tỷ lệ phần trăm, chúng ta chỉ…

Cách làm tròn số bằng máy tính Casio Fx 580 và 880 BTG

Trong toán học thuần túy không chấp nhận giá trị gần đúng hoặc làm tròn. Tuy nhiên, trong các bài toán thực tế trong các kỳ thi,…

Cách tạo số ngẫu nhiên bằng máy Casio 580 & 880 BTG

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo số ngẫu nhiên Và số nguyên ngẫu nhiên bằng máy tính CASIO fx 580 VNX và…

Cách cài đặt Microsoft Project Pro 2021, 2019..

# Đầu tiên. Dự án Microsoft là gì? Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án mạnh mẽ do Microsoft phát triển và bán riêng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *