Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên kế toán

17:29 - 08/04/2019 | 373 lượt xem |  Chuyên mục: Nghiệp vụ ngắn hạn | admin

Kế toán viên chính là công chức chuyên môn nghiệp
vụ trong bộ máy hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý về công tác kế
toán, giúp lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành và quản lý nghiệp vụ kế toán ở
đơn vị hoặc tổ chức thực hiện công tác kế toán tại đơn vị. Vậy tiêu chuẩn nghiệp
vụ của ngạch chuyên viên kế toán là gì?

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kế toán viên chính được quy định tại  điều 4 Thông tư 09/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ Nội vụ ban hành như sau:

Kế toán viên chính (mã số 06.030)

Nhiệm vụ cụ thể của kế toán viên

 • Tham gia xây dựng các kế hoạch, các quy định cụ thể để triển khai công việc quản lý, hệ thống kế toán.
 • Tham gia với các đơn vị trong việc xây dựng, ban hành các chính sách, chế độ tài chính Nhà nước, tài chính doanh nghiệp.
 • Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao các kế hoạch đã đề ra.
 • Chủ động tổ chức, phối hợp với công chức, đơn vị có liên quan và hướng dẫn giúp đỡ các công chức cấp dưới trong việc triển khai công việc, tham gia đúng trách nhiệm với các công việc liên đới.
 • Tổ chức tập hợp tình hình quản lý, tiến hành phân tích tổng hợp và báo cáo nghiệp vụ lên cấp trên. Chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của công chức quản lý nghiệp vụ cấp cao hơn trong cùng hệ thống quản lý nghiệp vụ kế toán tài chính.
 • Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ kế toán và công tác kiểm toán.
 • Tham gia nghiên cứu chế độ chính sách kế toán, kiểm toán.
 • Giúp lãnh đạo hướng dẫn hoặc phối hợp với các đơn vị, ngành hướng dẫn thực hiện các chế độ kế toán và kiểm toán cho phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực.
 • Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho các phần việc phụ trách
 • Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần việc của mình cho bộ phận liên quan
 • Đề xuất ý kiến với lãnh đọa, đơn vị kế toán cấp trên giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực hiện quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ kế toán.
tiêu chuẩn nghiệp vụ kế toán
Tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên ngạch kế toán viên là gì?

Tiêu chuẩn để trở thành kế toán viên

 • Nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm chắc quản lý hành chính, cải cách hành chính và phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; công tác tổ chức bộ máy của đơn vị và các quy định của pháp luật về kế toán; có khả năng quản lý và tổ chức điều hành công tác kế toán ở đơn vị
 • Am hiểu các thủ tục hành chính, chương trình cải cách hành chính của ngành, của Chính phủ; am hiểu thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tình hình kinh tế xã hội xung quanh hoạt động nghiệp vụ của ngành, quốc gia
 • Có khả năng tiếp thu, nắm bắt và tổ chức điều hành các kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các tài liệu kế toán, thông tin kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử
 • Hiểu rõ và tuân thủ Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật khác về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, và thông tin kinh tế có liên quan
 • Nắm được các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán; các chế độ kế toán áp dụng trong ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước;
 • Biết xây dựng phương án kế hoạch các thể loại quyết định cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ của ngành quản lý, có kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Biết phương pháp nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng kết cải tiến nghiệp vụ quản lý nắm được xu thế phát triển nghiệp vụ trong nước và quốc tế
 • Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị;
 • Có trình độ độc lập tổ chức làm việc, am hiểu tình hình kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế.

Tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nhĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan;
 • Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuân mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân;
 • Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn keestl cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích các hân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
 • Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độn, năng lực
tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch kế toán viên
Kế toán thường xuyên trau dồi, rèn luyện năng lực chuyên môn

Trình độ yêu cầu theo tiêu chuẩn ngạch của kế toán viên

Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên

Trình độ ngoại ngữ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm việc

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tá chuyên môn, trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet)

Mã ngạch kế toán viên

Theo quy định mới nhất 2017 của Bộ Nội vụ thì chức danh và mã số ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kế toán bao gồm:

Kế toán viên cao cấp:   Mã số ngạch: 06.029

Kế toán viên chính:       Mã số ngạch: 06.030

Kế toán viên:                 Mã số ngạch: 06.031

Kế toán viên trung cấp: Mã số ngạch: 06.032

Kế toán viên sơ cấp:     Mã số ngạch: 06.033

Trên đây là tất cả các thông tin về tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kế toán viên mà trường Cao Đẳng Bách Khoa Tây Nguyên đã cung cấp cho bạn đọc

Địa chỉ: Số 300 - Hà Huy Tập - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk
Website: caodangbachkhoataynguyen.edu.vn
Email: tuyensinh@caodangbachkhoataynguyen.edu.vn
Điện thoại: 0984 004 045 - 02628 551 557 - 02628 551 553