Kiểm tra tính Đúng/Sai trên Casio 580 VNX và 880 BTG

Vâng, rút ​​gọn biểu thức là một trong những phép toán thường gặp trong Toán học, bắt đầu từ biểu thức ban đầu, sau đó chúng ta sẽ sử dụng những cách thích hợp nhất để rút gọn nó.

Biểu thức rút gọn là đúng khi và chỉ khi nó giống với biểu thức ban đầu.

Nhưng, làm thế nào để kiểm tra xem biểu thức rút gọn có bằng biểu thức ban đầu không? Nó không phải là đơn giản.

Biết được những khó khăn trên, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách sử dụng tính năng Xác minh trên máy tính CASIO TRÊN kiểm tra Đúng/Sai của bất kỳ biểu thức nào.

Biểu thức ở đây có thể là đơn thức, đa thức, phân số (biểu thức chứa trong mẫu) hoặc vô tỉ (căn),…

Biểu thức có thể là một biến hoặc nhiều biến, hệ số có thể là số thực hoặc số phức. Được rồi, bây giờ chúng ta đến với nội dung chi tiết.

# Đầu tiên. Lưu ý trước khi sử dụng tính năng Verify trên máy tính casio

Biểu thức càng chứa nhiều biến thì càng cần gán nhiều giá trị.

Không nên sử dụng tính năng Xác minh để kiểm tra True Cow của các biểu thức có đạo hàm và phép tính tích phân.

Nếu kết quả kiểm tra là True thì máy tính CASIO sẽ tự động chỉ định 1 trong bộ nhớ câu trả lời oz.

Nếu kết quả kiểm tra sai, máy tính CASIO sẽ tự động chỉ định 0 trong bộ nhớ câu trả lời oz.

#2. Cách kiểm tra Casio fx 880 BTG Thật/Giả

GHI CHÚ:
Nếu chưa có máy tính Casio này, bạn có thể đặt hàng thật tại đây hoặc tại đây!

Ví dụ 1. Đối với $x \neq \pm 1$ phân số $\frac{x+1}{2 x-2}+\frac{-2 x}{x^2-1}$ bằng phân số $\frac { x-1}{2(x+1)}$

Tham Khảo Thêm:  Top 10 Thương vụ thâu tóm nổi bật của làng công nghệ 2022

Bước 1. Nhấn MỤC LỤC => chọn TIỀM NĂNG => nhấn được rồi => chọn Số ngẫu nhiên => nhấn được rồi

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (1) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (2) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (3)kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (4)

Chú ý:
Giá trị bạn nhận được khi sử dụng tính năng Số ngẫu nhiên khác với những gì bạn nhận được.

Bước 2. Nhấn BIẾN ĐỔI => chọn biến bộ nhớ x => nhấn được rồi => chọn cửa hàng => nhấn được rồi

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (5) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (6)

Chú ý:
Nếu phân số có nhiều biến thì làm lại Bước 1Bước 2 để gán giá trị ngẫu nhiên cho các biến còn lại.

Bước 3. Nhấn CÔNG CỤ => chọn Xác minh BẬT

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (7) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (8)

đườngChú ý:
Tắt tính năng Verify khi không sử dụng (bạn cần nhấn phím .) CÔNG CỤ => sau đó chọn Xác minh TẮT)

Bước 4.

Bước 4.1. Nhập $\frac{x+1}{2 x-2}+\frac{-2 x}{x^2-1}$

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (9)

Bước 4.2. Nhấn DANH MỤC => chọn Xác minh => nhấn được rồi => chọn = => nhấn được rồi

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (10) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (11) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (12)

Bước 4.3. Nhập $\frac{x-1}{2(x+1)}$

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (13)

Bước 5. Nhấn EXE

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (14)

Vậy phân số $\frac{x+1}{2 x-2}+\frac{-2 x}{x^2-1}$ bằng phân số $\frac{x-1}{2(x+ 1)}$

Ví dụ 2. Tìm hai số thực x và y sao cho (2x-3yi)+(1-3i)=x+6i với i là đơn vị ảo

  1. x=-1, y=-3
  2. x=-1, y=-1
  3. x=1, y=-1
  4. x=1, y=-3

Bước 1. Nhấn căn nhà => chọn tổ hợp => nhấn CÔNG CỤ => chọn Xác minh BẬT => nhấn được rồi

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (15) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (16) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (17) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (18)

Bước 2.

Bước 2.1. Nhập khẩu (2x-3yi)+(1-3i)

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (19)

Bước 2.2. Nhấn MỤC LỤC => chọn Xác minh => nhấn được rồi => chọn = => nhấn được rồi

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (10) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (11) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (20)

Bước 2.3. Nhập khẩu x+6i

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (21)

Bước 3.

Bước 3.1. Nhấn BIẾN ĐỔI => chọn biến bộ nhớ x => nhập -Đầu tiên => nhấn EXE

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (22) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (23)

Bước 3.2. Chọn biến bộ nhớ y => nhập -3 => nhấn EXE

Tham Khảo Thêm:  Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Liên - Hai đứa trẻ

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (24) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (25)

Bước 3.3 Nhấn kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (26)

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (21)

Bước 3.4. Nhấn EXE

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (27)

Vậy phương án A là đáp án cần tìm.

Chú ý:
Nếu cho giá trị x, y ở phương án A do Casio fx 880 BTG công bố Tốc biến sau đó thử lại các giá trị x và y của các phương án B, C và D.

Xem video hướng dẫn

#3. Cách kiểm tra Đúng Sai trên Casio fx 580 VN X

Đọc thêm:

Đặt mua CASIO FX-580 VNX chính hãng
Giả lập CASIO FX-580 VNX trên điện thoại, máy tính

Ví dụ 3. Với a dương và $a \neq 1$ biểu thức vô tỉ $\left(\frac{\sqrt{a}}{2}-\frac{1}{2 \sqrt{a}}\right) ^2 \ cdot \left(\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} – \frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}\right )$ tương đương đến biểu thức vô tỉ $\frac{1-a}{\sqrt{a}}$

Bước 1. Nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn => nhấn STO => nhấn x

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (29) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (30)

Bước 2. Nhấn THỰC ĐƠN => chọn Xác minh => nhấn =

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (31) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (32)

Bước 3.

Bước 3.1. Nhập $\left(\frac{\sqrt{a}}{2}-\frac{1}{2 \sqrt{a}}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{a}- 1}{\sqrt{a}+1} – \frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}\right)$

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (33)

Bước 3.2. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn Đầu tiên

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (34) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (35)

Bước 3.3. Nhập $\frac{1-a}{\sqrt{a}}$

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (36)

Bước 4. Nhấn =

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (37)

Vậy biểu thức vô tỉ $\left(\frac{\sqrt{a}}{2}-\frac{1}{2 \sqrt{a}}\right)^2 \cdot \left(\frac{\ sqrt { a}-1}{\sqrt{a}+1} – \frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}\right)$ tương đương với biểu thức vô tỉ $\frac{ 1 -a {\sqrt{a}}$

Ví dụ 4. Tìm hai số thực x và y sao cho (2x-3yi)+(1-3i)=x+6i với i là đơn vị ảo

  1. x=-1, y=-3
  2. x=-1, y=-1
  3. x=1, y=-1
  4. x=1, y=-3

Ý tưởng:
Vì phần Kiểm chứng của Casio fx 580 VN X không hoạt động với số phức nên chúng ta phải chuyển vế trái sang vế phải.

Sử dụng tính năng CALC để kiểm tra từng phương án, phương án nào cho kết quả bằng 0 thì phương án đó chính là đáp án cần tìm.

Dễ thấy rằng biểu thức đã cho bằng (2x-3yi)+(1-3i)-(x+6i)

Bước 1. Nhấn THỰC ĐƠN => chọn tổ hợp => nhấn =

Tham Khảo Thêm:  1 Bát Cháo Thịt Bao Nhiêu Calo ? Cháo Trắng, Thịt, Gà Hay Yến Mạch Nhiều?

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (38) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (39)

Bước 2. Nhập khẩu (2x-3yi)+(1-3i)-(x+6i)

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (40)

Bước 3. Nhấn CALC => nhập -Đầu tiên => nhấn kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (41) => nhập -3 => nhấn kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (41) => nhấn kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (41)

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (42) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (43) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (44)

Vậy phương án A là đáp án cần tìm.

Chú ý:
Nếu trong các giá trị x và y của phương án A, fx 580 VN X cho kết quả khác 0 thì hãy thử lại các giá trị x và y của các phương án B, C và D.

Xem video hướng dẫn

Tham gia học thử miễn phí (giá cực rẻ – chỉ có tại BLCSKT)

#4. phần kết

Vâng, ở trên cách kiểm tra độ chính xác của máy tính bằng Casio Fx 580 VNX và 880 BTG mà tôi muốn chia sẻ với bạn.

Thay cho lời kết, tôi sẽ đưa ra một số gợi ý giúp bạn sử dụng máy tính CASIO để kiểm tra Đúng Sai của biểu thức dễ dàng hơn.

  • Bạn có thể gán biến bộ nhớ cho bất kỳ giá trị nào thuộc tập xác định của hai biểu thức cần kiểm tra mà không cần phải sử dụng Số ngẫu nhiên hoặc chìa khóa đã chạy#
  • Bạn có thể kiểm tra biểu thức đã cho bằng cách nhập “biểu thức đầu trừ biểu thức sau trừ” mà không cần sử dụng tính năng Kiểm tra, nếu kết quả bằng 0 thì hai biểu thức đã cho bằng nhau.

Hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Đọc thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Biên tập của Kiên Nguyễn

bạn muốn đánh giá bài biết này như thế nào?

Ghi chú: Bài báo này hữu ích với bạn? Đừng quên đánh giá bài viết, thích và chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn!

Related Posts

Cách căn giữa nội dung mà không cần gộp ô trong Excel

Làm cách nào để căn giữa nội dung mà không cần hợp nhất các ô trong Excel? À thông thường khi cần căn giữa tiêu đề hay…

Cách tính giá trị tuyệt đối bằng máy Casio 580 & 880BTG

Casio fx 880 BTG không có phím Abs như các dòng tiền nhiệm nên chúng ta không thể tính giá trị tuyệt đối bằng cách bấm trực…

Cách sử dụng máy tính Casio để tính phần trăm (%)

Ở tất cả các phiên bản máy tính CASIO từ dòng fx 580 VN trở về trước, nếu muốn tính tỷ lệ phần trăm, chúng ta chỉ…

Cách làm tròn số bằng máy tính Casio Fx 580 và 880 BTG

Trong toán học thuần túy không chấp nhận giá trị gần đúng hoặc làm tròn. Tuy nhiên, trong các bài toán thực tế trong các kỳ thi,…

Cách tạo số ngẫu nhiên bằng máy Casio 580 & 880 BTG

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo số ngẫu nhiên Và số nguyên ngẫu nhiên bằng máy tính CASIO fx 580 VNX và…

Cách cài đặt Microsoft Project Pro 2021, 2019..

# Đầu tiên. Dự án Microsoft là gì? Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án mạnh mẽ do Microsoft phát triển và bán riêng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *