Cách viết phương trình Parabol đi qua 3 điểm bằng Casio

Nói về Parabol thì có rất nhiều vấn đề cần bàn, thường gặp nhất là các bài toán về phương trình của Parabol, trục đối xứng, đỉnh, bán kính qua tiêu điểm, tâm lệch tâm.

Tạm gác qua trục đối xứng, tiêu cự và độ lệch tâm, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng máy tính Casio để viết nhanh phương trình Parabol Nếu biết tọa độ ba điểm đi qua thì dễ dàng tìm được tọa độ đỉnh.

Chú ý:

+) Ta luôn đưa ra giả thuyết rằng, 3 điểm không thẳng hàng, vì nếu 3 điểm thẳng hàng thì không viết được phương trình parabol.

+) Qua 3 điểm không thẳng hàng (thỏa mãn điều kiện) viết được một và chỉ một phương trình Parabol.

# Đầu tiên. Cơ sở toán học của thủ thuật này

Giả sử phương trình Parabol cần thiết có dạng $y=ax^2+bx+c$ và tọa độ của ba điểm đi qua là $A=(x_a, y_a), B=(x_b, y_b )$ và $(x_c, y_c)$

Thay tọa độ của 3 điểm A, B, C vào phương trình $y=ax^2+bx+c$, ta được hệ 3 phương trình như sau:

$\left\{\begin{array}{}y_a=ax_a^2+bx_a+c\\y_b=ax_b^2+bx_b+c\\y_c=ax_c^2+bx_c+c\end{array}\right . \leftrightarrow \left\{\begin{array} {}x_a^2a+x_ab+c=y_a\\x_b^2a+x_bb+c=y_b\\x_c^2a+x_cb+c=y_c\end{array}\ đúng.$

Sử dụng tính năng Simul Equation để giải hệ 3 phương trình ta tìm được a, b, c.

Bây giờ, thay a, b và c vào phương trình $y=ax^2+bx+c$ ta sẽ viết được phương trình parabol đi qua ba điểm.

#2. Mẹo nhớ các hệ số của hệ ba phương trình

#3. Cách viết phương trình Parabol đi qua ba điểm bằng Casio trên fx 880 BTG

GHI CHÚ:
Nếu chưa có chiếc máy tính Casio 880 BTG này, bạn có thể đặt mua tại đây hoặc tại đây!

Ví dụ 1. Viết phương trình Parabol đi qua ba điểm A=(2, 3); B=(5, 7) và C=(11, 13)

Bước 1. Lập hệ ba phương trình

Thay tọa độ của ba điểm A, B và C lần lượt vào phương trình $y=ax^2+bx+c$ ta được hệ ba phương trình:

$\left\{\begin{array}{}4a+2b+c=3\\ 25a+5b+c=7\\ 121a+11b+c=13\end{array}\right.$

Bước 2. Giải hệ ba phương trình.

Nhấn căn nhà => chọn phương trình => nhấn được rồi => chọn phương trình mô phỏng => nhấn được rồi => chọn 3 Không biết => nhấn được rồi

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (1) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (2) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (3) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (4)

Bước 3. Nhập các hệ số của hệ ba phương trình theo thứ tự và đầy đủ (dựa vào mẹo để nhập nhanh và chính xác).

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (5)

Bước 4. Nhấn EXE (ba lần)

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (6) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (7) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (8)

Vậy phương trình Parabolic bắt buộc là $y=-\frac{1}{27}x^2+\frac{43}{27}x-\frac{1}{27}$

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (9)

Nếu đề bài yêu cầu tìm nhiều đỉnh của parabol, các em làm theo hướng dẫn bên dưới.

Bước 1. Nhấn căn nhà => chọn phương trình => nhấn được rồi => chọn đa thức => nhấn được rồi => chọn $ax^2+bx+c$ => nhấn được rồi

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (1)cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (10) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (11) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (12)

Bước 2. Nhập $-\frac{1}{27}$ => nhấn EXE => nhập $\frac{43}{27}$ => nhấn EXE => nhập $-\frac{1}{27}$ => nhấn EXE

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (13)

Bước 3. Nhấn EXE => nhấn EXE

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (14) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (15)

Bước 4. Nhấn EXE => nhấn EXE

Tham Khảo Thêm:  Nhân vật Tự Lãng trong Chí Phèo - Nam Cao

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (16) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (17)

Vậy đỉnh của Parabol đi qua ba điểm đã cho là $\left(\frac{43}{2}, \frac{205}{12}\right)$

Xem video ca nhac Casio 880 BTG

#4. Cách viết phương trình Parabol đi qua ba điểm bằng Casio fx 580 VNX

GHI CHÚ:
Nếu chưa có chiếc máy tính Casio 580 VNX này, bạn có thể đặt hàng tại đây hoặc tại đây!

Ví dụ 2. Viết phương trình parabol đi qua ba điểm A=(-2, -3); B=(0, -5) và C=(1, 0)

Bước 1. Lập hệ ba phương trình.

Thay lần lượt tọa độ của ba điểm A, B, C vào phương trình $y=ax^2+bx+c$ ta được hệ ba phương trình:

$\left\{\begin{array}{}4a-2b+c=-3\\ c=-5\\ a+b+c=0\end{array}\right.$

Bước 2. Giải hệ ba phương trình.

Nhấn THỰC ĐƠN => chọn Phương trình / Func => nhấn => nhấn Đầu tiên chọn phương trình mô phỏng => nhấn 3 chọn hệ ba phương trình

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (19) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (20) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (21) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (4)

Bước 3. Nhập các hệ số của hệ ba phương trình theo thứ tự và đầy đủ (dựa vào mẹo để nhập nhanh và chính xác).

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (22)

Bước 4. Nhấn = (ba lần)

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (23) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (24)

Vậy phương trình parabol cần tìm là $y=2x^2+3x-5$

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (26)

Nếu vấn đề yêu cầu bạn tìm nhiều đỉnh của Parabola, hãy làm theo các bước tương tự bên dưới.

Bước 1. Nhấn THỰC ĐƠN => chọn Phương trình / Func => nhấn => nhấn 2 chọn đa thức => nhập 2 để chọn $ax^2+bx+c$cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (28) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (29) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (30) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (31)

Bước 2. Nhập khẩu 2 => nhấn => nhập 3 => nhấn => nhập -5 => nhấn

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (32)

Bước 3. Nhấn => nhấn

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (33) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (34)

Bước 4. Nhấn => nhấn

cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (35) cach-viet-phuong-trinh-parabol-di-qua-ba-diem-bang-casio (36)

Vậy đỉnh của parabol đi qua ba điểm đã cho là $\left(-\frac{3}{4}, -\frac{49}{8}\right)$

Tham Khảo Thêm:  16 hình vẽ hoa sen bằng bút chì tuyệt đẹp

Xem video Casio 580 VNX

#5. phần kết

Vâng, ở trên cách viết phương trình parabol đi qua 3 điểm bằng Casio fx 580 VNX và 880 BTG.

Như mình đã nói ở trên, không phải lúc nào cũng viết được phương trình Parabol đi qua 3 điểm không thẳng hàng.

Các trường hợp không thể viết được (xem không xuất hiện), bây giờ bạn phải kiểm tra các hệ số của hệ 3 phương trình và thử lại.

Nếu nhận thấy Không có giải pháp chứng tỏ không có parabol nào đi qua ba điểm đã cho.

Hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Đọc thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Biên tập của Kiên Nguyễn

Bài viết đạt được: 5/5 sao – (Có 1 đánh giá)

Ghi chú: Bài báo này hữu ích với bạn? Đừng quên đánh giá bài viết, thích và chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn!

Related Posts

Cách căn giữa nội dung mà không cần gộp ô trong Excel

Làm cách nào để căn giữa nội dung mà không cần hợp nhất các ô trong Excel? À thông thường khi cần căn giữa tiêu đề hay…

Cách tính giá trị tuyệt đối bằng máy Casio 580 & 880BTG

Casio fx 880 BTG không có phím Abs như các dòng tiền nhiệm nên chúng ta không thể tính giá trị tuyệt đối bằng cách bấm trực…

Cách sử dụng máy tính Casio để tính phần trăm (%)

Ở tất cả các phiên bản máy tính CASIO từ dòng fx 580 VN trở về trước, nếu muốn tính tỷ lệ phần trăm, chúng ta chỉ…

Cách làm tròn số bằng máy tính Casio Fx 580 và 880 BTG

Trong toán học thuần túy không chấp nhận giá trị gần đúng hoặc làm tròn. Tuy nhiên, trong các bài toán thực tế trong các kỳ thi,…

Cách tạo số ngẫu nhiên bằng máy Casio 580 & 880 BTG

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo số ngẫu nhiên Và số nguyên ngẫu nhiên bằng máy tính CASIO fx 580 VNX và…

Cách cài đặt Microsoft Project Pro 2021, 2019..

# Đầu tiên. Dự án Microsoft là gì? Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án mạnh mẽ do Microsoft phát triển và bán riêng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *