Cách tính số phức bằng máy tính Casio fx 580 VN X

Số phức không chỉ được tìm thấy trong Toán học mà còn trong nhiều ngành khoa học khác.

Việc tính toán số phức tuy không khó nhưng với số phức luôn có sai số.

Vì vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy tính Casio fx 580 VN X để thực hiện các phép tính với số phức.

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx 580 VN X không chỉ giúp chúng ta tính toán chính xác mà còn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

# Đầu tiên. Hướng dẫn tính số phức bằng máy Casio fx 580 VN X

GHI CHÚ:
Nếu chưa có chiếc máy tính Casio 580 VNX này, bạn có thể đặt hàng tại đây!

Chủ thể:

Đối với $z_1=-80+18i$ và $z_2=-1-i$ hãy tuân theo các yêu cầu được liệt kê bên dưới:

  1. a) Tính $z_1+z_2$
  2. b) Tính $z_1^2$
  3. c) Biểu thị căn bậc hai của $z_1$
  4. d) Tính tích lũy của $z_2$
  5. e) Xác định phức liên hợp của $z_1-z_2$
  6. f) Xác định phần thực và phần ảo của $z_1 \times z_2$
  7. g) Xác định mô đun của $\frac{z_1}{z_2}$
  8. h) Chuyển số phức $z_2$ thành dạng lượng giác

Bước 1. Mở môi trường tính số phức

Nhấn căn nhà => chọn tổ hợp => nhấn =

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (1) Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (2)

1.1. Tính $z_1+z_2$

Bước 1. Nhập khẩu -80+18i

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (3)

Bước 2. Nhấn +

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (4)

Bước 3. Nhập khẩu -1-tôi

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (5)

Bước 4. Nhấn =

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (6)

Vậy $z_1+z_2=-81+17i$

Chú ý:
Nhấn ENG để nhập phần tử ảo của đơn vị
i

1.2. Tính $z_1^2$

Bước 1. Nhập khẩu -80+18i

Tham Khảo Thêm:  Để Viết Được Các Số Tự Nhiên Từ 100 Đến 199 Phải Dùng Bao Nhiêu Chữ Số 9

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (7)

Bước 2. Nhấn =

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (8)

Bước 3. Nhấn

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (10)

Bước 4. Nhấn =

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (11)

Vì vậy, $z_1^2=6076-2880i$

1.3. Biểu thị căn bậc hai của $z_1$

Bước 1. Nhấn

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (13)

Bước 2. Nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn (

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (14)

Bước 3. Nhập khẩu -80+18i

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (15)

Bước 4. Nhấn => nhấn => nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn ENG => nhấn

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (18)Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (19)

Bước 5. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn Đầu tiên

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (20) Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (21)

Bước 6. Nhập khẩu -80+18i => nhấn ) => nhấn => nhập 2

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (23)

Bước 7. Nhấn = . chìa khóa

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (24)

Vậy căn bậc hai của -80+18i là 1+9i và -1-9i

Chú ý:
nếu như a+bi là căn bậc hai của $z_1$ sau đó -a-bi cũng là căn bậc hai của $z_1$

1.4. Tính tích lũy của $z_2$

Bước 1. Nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn THỰC ĐƠN => nhấn 2 => nhấn 2

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (25) Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (26)

Chú ý:
Dấu hiệu CÓ THỂ CHI TRẢ Có vẻ như chúng ta đã cài đặt thành công đơn vị góc radian.

Bước 2. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn Đầu tiên

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (20)

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (28)

Bước 3. Nhập khẩu -1-tôi

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (29)

Bước 4. Nhấn = . chìa khóa

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (30)

Vì vậy, điểm tích lũy của -1-i là $-\frac{3}{4}\pi$

Chú ý:
Nếu bạn đặt đơn vị góc là độ, thì sự tích lũy của $z_2$ sẽ là $-135^o$

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (31)

1.5. Xác định phức liên hợp của $z_1-z_2$

Bước 1. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn 2

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (20)

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (32)

Bước 2. Nhập khẩu -80+18i-(-1-i)

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (33)

Bước 3. Nhấn =

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (34)

Vậy phức liên hợp của $z_1-z_2$ là $-81-19i$

1.6. Xác định phần thực và phần ảo của $z_1 \times z_2$

Bước 1.

Bước 1.1. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn 3

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (20)

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (35)

Bước 1.2. Nhập khẩu (-80+18i)(-1-i)

Tham Khảo Thêm:  Làm thế nào để ẩn/ hiện một đoạn văn bản trong Word ?

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (36)

Bước 1.3. Nhấn =

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (37)

Vậy phần thực của $z_1z_2$ là 98

Bước 2.

Bước 2.1. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn 4

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (20)

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (38)

Bước 2.2. Nhập khẩu (-80+18i)(-1-i)

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (39)

Bước 2.3. Nhấn =

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (40)

Vậy phần ảo của số phức $z_1z_2$ là 62

1.7. Xác định mô đun của $\frac{z_1}{z_2}$

Bước 1. Nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn (

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (41)

Bước 2. Nhập $\frac{-80+18i}{-1-i}$

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (42)

Bước 3. Nhấn =

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (43)

Vậy mô đun của $\frac{z_1}{z_2}$ là $41\sqrt{2}$

1.8. Chuyển $z_2$ sang dạng lượng giác

Bước 1. Nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn THỰC ĐƠN => nhấn 2 => nhấn 2

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (25) Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (26)

Bước 2. Nhập khẩu -1-tôi

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (44)

Bước 3. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn => nhấn Đầu tiên

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (20)

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (46)

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (47)

Bước 4. Nhấn = . chìa khóa

Tinh-so-phuc-bang-may-tinh-fx-580-vn-x (48)

Lấy $r=\sqrt{2}$ và $\varphi=-\frac{3}{4}\pi$

Vậy dạng lượng giác của $z_2$ là $\sqrt{2}\left(\cos \frac{-3\pi}{4}+i\sin \frac{-3\pi}{4}\right )$

#2. Video hướng dẫn tính số phức bằng máy Casio Fx 580 VNX

#3. phần kết

Okay, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tính số phức bằng máy tính Casio fx 580 VN X rồi.

Với việc sử dụng khéo léo tính năng Tổ hợp của máy tính Casio fx 580 VN X, chúng ta đã làm được phép tính số học (cộng, trừ, nhân, chia), lũy thừa, căn bậc hai, lũy thừa, số phức liên hợp, phần thực/ảo, mô đun, chuyển đổi số phức từ dạng đại số sang lượng giác chính xác và nhanh chóng.

Ngoài ra tính năng này còn hỗ trợ chúng ta chuyển số phức từ dạng lượng giác sang đại số, khai căn bậc hai, chuyển số phức từ dạng đại số sang dạng mũ,…

Tham Khảo Thêm:  Cơ sở hình thành tình đồng chí

Hi vọng những thông tin trong bài sẽ hữu ích với bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Đọc thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Biên tập của Kiên Nguyễn

Bài viết đạt được: 5/5 sao – (Có 1 đánh giá)

Ghi chú: Bài báo này hữu ích với bạn? Đừng quên đánh giá bài viết, thích và chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn!

Related Posts

Cách căn giữa nội dung mà không cần gộp ô trong Excel

Làm cách nào để căn giữa nội dung mà không cần hợp nhất các ô trong Excel? À thông thường khi cần căn giữa tiêu đề hay…

Cách tính giá trị tuyệt đối bằng máy Casio 580 & 880BTG

Casio fx 880 BTG không có phím Abs như các dòng tiền nhiệm nên chúng ta không thể tính giá trị tuyệt đối bằng cách bấm trực…

Cách sử dụng máy tính Casio để tính phần trăm (%)

Ở tất cả các phiên bản máy tính CASIO từ dòng fx 580 VN trở về trước, nếu muốn tính tỷ lệ phần trăm, chúng ta chỉ…

Cách làm tròn số bằng máy tính Casio Fx 580 và 880 BTG

Trong toán học thuần túy không chấp nhận giá trị gần đúng hoặc làm tròn. Tuy nhiên, trong các bài toán thực tế trong các kỳ thi,…

Cách tạo số ngẫu nhiên bằng máy Casio 580 & 880 BTG

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo số ngẫu nhiên Và số nguyên ngẫu nhiên bằng máy tính CASIO fx 580 VNX và…

Cách cài đặt Microsoft Project Pro 2021, 2019..

# Đầu tiên. Dự án Microsoft là gì? Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án mạnh mẽ do Microsoft phát triển và bán riêng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *