Cách tính ma trận trên máy tính Casio fx 580 VNX

Làm sao tính ma trận trên máy tính Casio fx 580 VNX?

Tính năng Ma trận của máy tính Casio fx 580 VNX cho phép chúng ta gán tối đa 4 ma trận cho 4 biến nhớ ma trận, sau đó thực hiện các thao tác (phép tính) với biến nhớ ma trận vừa gán.

Các phép toán ma trận được hỗ trợ là cộng, nhân, ma trận nghịch đảo, ma trận vuông/lập phương, định thức, ma trận đơn vị, hoán vị, v.v.

# Đầu tiên. Hướng dẫn tính ma trận của Casio fx 580 VN X

Đọc thêm:

Bây giờ chỉ định $A=\left .instead[\begin{matrix}2&4\\7&5\end{matrix}\right]$and $B=\none[\begin{matrix}2&9\\4&0\end{matrix}\right]$ vào các biến bộ nhớ ma trận MatA và MatB rồi làm theo yêu cầu bên dưới:

Một) Tính A+B

b) Tìm ma trận nghịch đảo của A

c) Tính ma trận vuông, ma trận lập phương của A

d) Tính xác định của A

e) Tìm ma trận đơn vị $I_2$

f) Tìm ma trận chuyển vị của A

Bước 1. Mở phép tính ma trận xung quanh Casio Fx 580VNX

Bạn nhấn phím THỰC ĐƠN => chọn ma trận => nhấn => nhấn AC

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (2) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (3) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (4)

Bước 2. Gán $A=\none[\begin{matrix}2&4\\7&5\end{matrix}\right]$ vào biến bộ nhớ ma trận MatA

Nhấn TÙY CHỌN => nhấn Đầu tiên => nhấn Đầu tiên => nhấn 2 => nhấn 2

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (6) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (7) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (8)

Nhập khẩu 2 => nhấn => nhập 4 => nhấn => nhập 7 => nhấn => nhập 5 => nhấn

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (10)

Nhấn AC

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (4)

Bước 3. Chỉ định $B=\none[\begin{matrix}2&9\\4&0\end{matrix}\right]$ vào biến bộ nhớ ma trận MatB

Nhấn TÙY CHỌN => nhấn Đầu tiên => nhấn 2 => nhấn 2 => nhấn 2

Tham Khảo Thêm:  Ưu Nhược Điểm Và Giá Xe City 2016 Cũ Tháng 02/2022, Honda City 2016 Cũ Giá Rẻ 02/2022

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (6)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (11) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (12) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (13)

Nhập khẩu 2 => nhấn => nhập 9 => nhấn => nhập 4 => nhấn => nhập 0 => nhấn

Nhấn AC

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (4)

Chú ý: Ma trận cấp 4 x 4 là cấp cao nhất mà máy tính fx 580 VN X hỗ trợ.

1.1. Tính A+B

Bước 1. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn 3 để chọn MatA

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (16)

Bước 2. Nhấn +

Bước 3. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn 4 để chọn MatB

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (18)

Bước 4. Nhấn =

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (19)

Vì vậy, $A+B=\none[\begin{matrix}4&13\\11&5\end{matrix}\right]$

Chú ý:

  • Casio fx 580VNX sẽ tự động gán ma trận tính toán cho biến bộ nhớ MatAns.
  • thay đổi bộ nhớ MatAns có chức năng tương tự như bộ nhớ phản ứng Ans.

1.2. Tìm ma trận nghịch đảo của A

Bước 1. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn 3 chọn mắt

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (16)

Bước 2. Nhấn

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (21)

Bước 3. Nhấn =

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (22)

Vì vậy, $A^{-1}=\none[\begin{matrix}-\frac{5}{18}&\frac{2}{9}\\\frac{7}{18}&-\frac{1}{9}\end{matrix}\right]$

Chú ý:
Casio fx 580 VN X không hỗ trợ gõ phím sau đó nhập -Đầu tiên để thay thế chìa khóa

1.3. Tìm các ma trận vuông và lập phương của A

Bước 1.

Bước 1.1. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn 3 chọn mắt

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (16)

Bước 1.2. Nhấn để tìm ma trận bình phương

Bước 1.3. Nhấn = . chìa khóa

Vì vậy, $A^2=\none[\begin{matrix}32&28\\49&53\end{matrix}\right]$

Chú ý:
Casio fx 580 VN X không hỗ trợ gõ phím sau đó nhập 2 để thay thế chìa khóa

Bước 2.

Bước 2.1. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn 3 chọn mắt

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (16)

Bước 2.2. Nhấn SỰ THAY ĐỔI => nhấn để tìm ma trận lập phương

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (27)

Bước 2.3. Nhấn =

Vì vậy, $A^3=\none[\begin{matrix}260&268\\469&461\end{matrix}\right]$

Chú ý:
Casio fx 580 VN X không hỗ trợ gõ phím sau đó nhập 3 thay vì nhấn phím đó SỰ THAY ĐỔI sau đó nhấn phím

Tham Khảo Thêm:  Sửa lỗi công thức Excel "The formula you typed contains an error"

1.4. Tính xác định của A

Bước 1. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn => nhấn 2 chọn Bản ngã

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (30)

Bước 2. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn 3 chọn mắt

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)

Bước 3. Nhấn = . chìa khóa

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (33)

Vậy định thức của A là -18

1.5. Tìm ma trận đơn vị $I_2$

Bước 1. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn => nhấn 4 để chọn lệnh SINH

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (30)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (35)

Bước 2. Nhập khẩu 2

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (36)

Bước 3. Nhấn =

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (37)

Vậy ma trận đơn vị $I_2$ là $\left[\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right]$

1.6. Tìm ma trận chuyển vị của ma trận A

Bước 1. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn => nhấn 3 chọn chuyển vị

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (30)

Bước 2. Nhấn TÙY CHỌN => nhấn 3 chọn mắt

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (38) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (39)

Bước 3. Nhấn =

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (40)

Vậy ma trận chuyển vị của A là $\left[\begin{matrix}2&7\\4&5\end{matrix}\right]$

#2. Video hướng dẫn tính ma trận bằng Casio Fx 580 VNX

#3. phần kết

Vì vậy, tôi đã hướng dẫn chi tiết cho bạn cách tính ma trận trên máy tính Casio fx 580 VNX Đi nào.

Với việc sử dụng thuần thục phần Ma trận của máy tính fx 580 VN X và kết hợp với các công thức phù hợp, chúng ta cũng có thể dễ dàng giải một số bài toán như:

  • Tính diện tích tam giác nếu biết tọa độ 3 đỉnh.
  • Tính diện tích hình bình hành nếu biết tọa độ 3 đỉnh.
  • Tính thể tích của tứ diện khi biết tọa độ của 4 đỉnh.
  • Tính thể tích của hình hộp khi biết tọa độ của bốn đỉnh.
  • Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong không gian.
  • Tính khoảng cách giữa hai đường chéo.
Tham Khảo Thêm:  3 cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng mà mình hay áp dụng

Được rồi, tôi hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Kiên Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài viết đạt được: 5/5 sao – (Có 1 đánh giá)

Ghi chú: Bài báo này hữu ích với bạn? Đừng quên đánh giá bài viết, thích và chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn!

Related Posts

Cách căn giữa nội dung mà không cần gộp ô trong Excel

Làm cách nào để căn giữa nội dung mà không cần hợp nhất các ô trong Excel? À thông thường khi cần căn giữa tiêu đề hay…

Cách tính giá trị tuyệt đối bằng máy Casio 580 & 880BTG

Casio fx 880 BTG không có phím Abs như các dòng tiền nhiệm nên chúng ta không thể tính giá trị tuyệt đối bằng cách bấm trực…

Cách sử dụng máy tính Casio để tính phần trăm (%)

Ở tất cả các phiên bản máy tính CASIO từ dòng fx 580 VN trở về trước, nếu muốn tính tỷ lệ phần trăm, chúng ta chỉ…

Cách làm tròn số bằng máy tính Casio Fx 580 và 880 BTG

Trong toán học thuần túy không chấp nhận giá trị gần đúng hoặc làm tròn. Tuy nhiên, trong các bài toán thực tế trong các kỳ thi,…

Cách tạo số ngẫu nhiên bằng máy Casio 580 & 880 BTG

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo số ngẫu nhiên Và số nguyên ngẫu nhiên bằng máy tính CASIO fx 580 VNX và…

Cách cài đặt Microsoft Project Pro 2021, 2019..

# Đầu tiên. Dự án Microsoft là gì? Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án mạnh mẽ do Microsoft phát triển và bán riêng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *