Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Như các bạn đã biết, ma trận là một trong những đối tượng quan trọng nhất của Toán học cao cấp, ma trận có rất nhiều ứng dụng trong Toán học cũng như trong các ngành khoa học khác.

Khi làm việc với ma trận chúng ta thường xoay quanh các thao tác (phép tính) như cộng, nhân, ma trận nghịch đảo, ma trận bình phương/lập phương, định thức, ma trận đơn vị, ma trận chuyển vị, …

Mặc dù các thao tác (phép tính) trên đều có công thức nhưng khối lượng tính toán vẫn khá lớn.

Để tiết kiệm thời gian và tránh được những sai sót không đáng có, chúng ta có thể sử dụng máy tính cầm tay hỗ trợ thêm.

Dưới đây là chi tiết các bước sử dụng tính năng Matrix của máy tính Casio fx 880 BTG để thực hiện các thao tác (phép tính) với các ma trận.

#1. Cách tính toán ma trận trên Casio fx 880 BTG

NOTE:
Nếu chưa có máy tính Casio này thì bạn có thể đặt mua chính hãng tại đây hoặc tại đây !

Lần lượt gán $A=\left[\begin{matrix}6&2\\5&1\end{matrix}\right]$ và $B=\left[\begin{matrix}0&9\\5&0\end{matrix}\right]$ vào biến nhớ ma trận MatAMatB rồi thực hiện theo các yêu cầu bên dưới:

a) Tính A+B

b) Tìm ma trận nghịch đảo của A

c) Tính ma trận bình phương, ma trận lập phương của A

d) Tính định thức của A

e) Tìm ma trận đơn vị $I_2$

f) Tìm ma trận chuyển vị của A

Bước 1. Mở môi trường tính toán ma trận

Nhấn phím HOME => chọn Matrix => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2. Gán $A=\left[\begin{matrix}6&2\\5&1\end{matrix}\right]$ vào biến nhớ ma trận MatA

Nhấn phím TOOLS => chọn MatA => nhấn phím OK => vì số dòng và số cột mặc định của Casio fx 880 BTG là 2 x 2 nên chúng ta chọn Confirm => nhấn phím OK

Tham Khảo Thêm:  Mở Hộp Bộ Đôi Samsung A51 Màu Hồng Giá Bao Nhiêu, Điện Thoại Samsung Galaxy A51 128Gb Hồng Giá Tốt

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Nhập 6 => nhấn phím EXE => nhập 2 => nhấn phím EXE => nhập 5 => nhấn phím EXE => nhập 1 => nhấn phím EXE

A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Nhấn phím EXE

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Gán $B=\left[\begin{matrix}0&9\\5&0\end{matrix}\right]$ vào biến nhớ ma trận MatB

Nhấn phím TOOLS => chọn MatB => nhấn phím OK => vì số dòng và số cột mặc định của fx 880 BTG là 2 x 2 nên chúng ta chọn Confirm => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Nhập => nhấn phím EXE => nhập 9 => nhấn phím EXE => nhập 5 => nhấn phím EXE => nhập 0 => nhấn phím EXE

A picture containing diagram Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Nhấn phím EXE

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Chú ý:

  • Chọn Rows để khai báo số dòng của ma trận.
  • Chọn Columns để khai báo số cột của ma trận.
  • Ma trận cấp 4 x 4 là cấp cao nhất mà Casio fx 880 BTG hỗ trợ.

1.1) Tính A+B

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2. Nhấn phím +

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatB => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 4. Nhấn phím EXE

A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Vậy $A+B=\left[\begin{matrix}6&11\\10&1\end{matrix}\right]$

Chú ý:

  • Casio fx 880 BTG sẽ tự động gán ma trận vừa tính được vào biến nhớ MatAns.
  • Biến nhớ MatAns có chức năng tương tự như bộ nhớ trả lời Ans.

1.2) Tìm ma trận nghịch đảo của A

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Inverse Matrix => nhấn phím OK

Tham Khảo Thêm:  Honda Cbr 400 Giá Bao Nhiêu Mới Nhất 2021, Honda Cbr400 Thế Hệ Mới 2020 #1 Giá Ôtô

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Nhấn phím EXE

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Vậy $A^{-1}=\left[\begin{matrix}-\frac{1}{4}&\frac{1}{2}\\\frac{5}{4}&-\frac{3}{2}\end{matrix}\right]$

Chú ý: Việc nhấn phím SHIFT => nhấn phím Shape Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence tương đương với việc nhập lệnh Inverse Matrix

1.3) Tìm ma trận bình phương và lập phương của A

Bước 1.

Bước 1.1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 1.2. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Matrix Squared => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 1.3. Nhấn phím EXE

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence

Vậy $A^2=\left[\begin{matrix}46&14\\35&11\end{matrix}\right]$

Chú ý: Việc nhấn nhấn phím Shape Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence tương đương với việc nhập lệnh Matrix Squared

Bước 2.

Bước 2.1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2.2. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Matrix Cubed => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2.3. Nhấn phím EXE

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence

Vậy => $A^3=\left[\begin{matrix}346&106\\265&81\end{matrix}\right]$

1.4) Tính định thức của A

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Determinant => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Nhấn phím EXE

A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Vậy định thức của A là -4

1.5) Tìm ma trận đơn vị $I_2$

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Identity => nhấn phím OK

Tham Khảo Thêm:  Chi tiết tiếng sáo đêm xuân trong Vợ chồng A Phủ

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence

Bước 2. Nhập 2

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Nhấn phím EXE

A picture containing diagram Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Vậy ma trận đơn vị $I_2$ là $\left[\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right]$

1.6) Tìm ma trận chuyển vị của A

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Transposition => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Shape, rectangle Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 2. Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG Text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG with medium confidence A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Bước 3. Nhấn phím EXE

A picture containing text Cách tính ma trận bằng máy tính Casio fx 880 BTG

Vậy ma trận chuyển vị của A là $\left[\begin{matrix}6&5\\2&1\end{matrix}\right]$

#2. Xem video hướng dẫn tính ma trậ bằng Casio fx 880 BTG

Chủ yếu là để các bạn xem thao tài tậpác là chính, còn bài tập thì mình sử dụng đề ở phần 1 bên trên để giải luôn nha các bạn.

#3. Lời kết

Vâng, trên đây là cách tính ma trận bằng máy tính Casio Fx 880BTG mà mình muốn chia sẻ đến các bạn.

Bằng việc sử dụng khéo léo tính năng Matrix của máy tính fx 880 BTG thì chúng ta còn có thể thực hiện được các tao tác (phép tính) được liệt kê bên dưới:

  • Tính định thức của ma trận vuông cấp 5 x 5
  • Hỗn trợ xác định hạng của ma trận vuông…

Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Đọc thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Edit by Kiên Nguyễn

Bài viết đạt: 5/5 sao – (Có 1 lượt đánh giá)

Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Related Posts

Cách căn giữa nội dung mà không cần gộp ô trong Excel

Làm cách nào để căn giữa nội dung mà không cần hợp nhất các ô trong Excel? À thông thường khi cần căn giữa tiêu đề hay…

Cách tính giá trị tuyệt đối bằng máy Casio 580 & 880BTG

Casio fx 880 BTG không có phím Abs như các dòng tiền nhiệm nên chúng ta không thể tính giá trị tuyệt đối bằng cách bấm trực…

Cách sử dụng máy tính Casio để tính phần trăm (%)

Ở tất cả các phiên bản máy tính CASIO từ dòng fx 580 VN trở về trước, nếu muốn tính tỷ lệ phần trăm, chúng ta chỉ…

Cách làm tròn số bằng máy tính Casio Fx 580 và 880 BTG

Trong toán học thuần túy không chấp nhận giá trị gần đúng hoặc làm tròn. Tuy nhiên, trong các bài toán thực tế trong các kỳ thi,…

Cách tạo số ngẫu nhiên bằng máy Casio 580 & 880 BTG

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo số ngẫu nhiên Và số nguyên ngẫu nhiên bằng máy tính CASIO fx 580 VNX và…

Cách cài đặt Microsoft Project Pro 2021, 2019..

# Đầu tiên. Dự án Microsoft là gì? Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án mạnh mẽ do Microsoft phát triển và bán riêng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *