Cách tìm cực trị của hàm số bằng máy tính Casio 580 & 880

Bạn đã biết cách tìm cực trị của hàm số bằng máy tính Casio chưa?

Thông thường, để tìm cực trị của một hàm số nào đó thì chúng ta thường sử dụng một trong các phương pháp sau đây:

  • Phương pháp Toán học (lập bảng biến thiên, đạo hàm cấp hai).
  • Phương pháp máy tính cầm tay (CASIO fx 880 BTG và fx 580 VN X).
  • Phương pháp Tin học (dịch vụ giải toán trực tuyến Wolfram Alpha, phần mềm Maple),…

Vâng, nhưng trong khuôn khổ bài viết này mình sẽ tạm giác lại phương pháp Toán học và Tin học nhé các bạn.

Mà thay vào đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy tính CASIO để xác định nhanh cực trị của một số hàm số thường gặp.

Các hàm số được mình lựa chọn hướng dẫn cho các bạn là hàm số bậc hai $y=ax^2+bx+c$, hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ và hàm số hàm phân thức hữu tỉ tam thức trên nhị thức $y=\frac{ax^2+bx+c}{a’x+b’}$ với $a \neq 0, a’ \neq 0$

#1. Cách tìm cực trị của hàm số trên Casio fx 880 BTG

NOTE:
Nếu chưa có máy tính Casio 880 BTG này thì bạn có thể đặt mua chính hãng tại đây hoặc tại đây !

Ví dụ 1. Xác định cực trị của hàm số bậc hai $y=x^2+3x+2$.

Bước 1. Nhấn phím HOME => chọn Equation => nhấn phím OK => chọn Polynomial => nhấn phím OK => chọn $ax^2+bx+c$ => nhấn phím OK

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (1) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (2) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (3) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (4)

Bước 2. Nhập 1 => nhấn phím EXE => nhập 3 => nhấn phím EXE => nhập 2 => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (5)

Bước 3. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (6)

Bước 4. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (9)

Vậy đồ thị hàm số đã cho có một điểm cực trị (cực tiểu) là $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}\right)$.

Chú ý:

  • Nếu màn hình xuất hiện thông báo $Min~of~y=ax^2+bx+c$ thì điểm cực trị vừa tìm được là cực tiểu.
  • Nếu màn hình xuất hiện thông báo $Max~of~y=ax^2+bx+c$ thì điểm cực trị vừa tìm được là cực đại.
Tham Khảo Thêm:  1 Bit Bằng Bao Nhiêu Byte

Ví dụ 2. Xác định cực trị của hàm số bậc ba $y=\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2+6x-\frac{23}{6}$.

Bước 1. Nhấn phím HOME => chọn Equation => nhấn phím OK => chọn Polynomial => nhấn phím OK => chọn $ax^3+bx^2+cx+d$ => nhấn phím OK

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (1) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (2) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (10) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (11)

Bước 2. Nhập $\frac{1}{3}$ => nhấn phím EXE => nhập $-\frac{5}{2}$ => nhấn phím EXE => nhập 6 => nhấn phím EXE => nhập $-\frac{23}{6}$ => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (12)

Bước 3. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (13) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (14) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (15)

Bước 4. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (16) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (17) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (18) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (19)

Vậy đồ thị hàm số đã cho có một điểm cực đại là $\left(2, \frac{5}{6}\right)$ và một điểm cực tiểu là $\left(3, \frac{2}{3}\right)$.

Chú ý:

  • Nếu màn hình xuất hiện thông báo $Local~Min~of~y=ax^3+bx^2+cx+d$ thì điểm cực trị vừa tìm được là cực tiểu.
  • Nếu màn hình xuất hiện thông báo $Local~Max~of~y=ax^3+bx^2+cx+d$ thì điểm cực trị vừa tìm được là cực đại.
  • Nếu màn hình xuất hiện thông báo No Local Max / Min thì hàm số đã cho không có cực trị.

Ví dụ 3. Xác định cực trị của hàm số hàm phân thức hữu tỉ tam thức trên nhị thức $y=\frac{x^2-3x+3}{x-1}$.

Bước 1. Nhấn phím FUNCTION => chọn Define f(x) => nhấn phím OK => nhập $\frac{x^2-3x+3}{x-1}$ => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (20)

Bước 2.

Bước 2.1. Nhấn phím HOME => chọn Equation => nhấn phím OK => chọn Solver => nhấn phím OK

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (22) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (23)

Bước 2.2. Nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Derivative => nhấn phím OK

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (26)

Bước 2.3. Nhấn phím FUNCTION => chọn f(x) => nhấn phím OK

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (28)

Bước 2.4. Nhấn phím x => nhấn phím ) => nhấn phím SHIFT => nhấn phím  => nhấn phím x

Bước 2.5. Nhấn phím EXE => nhấn phím   => nhấn phím EXEcach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (33) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (34)

Bước 3. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE => nhập $2 \times \left(-\frac{-1}{1}\right)-0$ => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (36) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (37)

Chú ý:
Giá trị x ban đầu là để tìm được hoành độ của điểm cực trị của hàm số $y=\frac{ax^2+bx+c}{a’x+b’}$ là $2 \times (-\frac{b’}{a’}) – x_1$ với $x_1$ là nghiệm của phương trình $y’=0$.

Tham Khảo Thêm:  Sao chép dữ liệu từ Excel sang Word vẫn giữ nguyên định dạng

Bước 4.

Bước 4.1. Nhấn phím HOME => chọn Calculate => nhấn phím OK

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (39)

Bước 4.2. Nhấn phím FUNCTION => chọn f(x) => nhấn phím OK => nhập  => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (28)Bước 4.3. Nhấn phím FUNCTION => chọn f(x) => nhấn phím OK => nhập 2 => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (28)

Vậy tọa độ các điểm cực trị của hàm số đã cho là (0, -3) và (2, 1).

Xem video bấm máy Casio fx 880 BTG

#2. Cách tìm cực trị của hàm số trên Casio fx 580 VN X

NOTE:
Nếu chưa có máy tính Casio 580 VNX này thì bạn có thể đặt mua chính hãng tại đây nhé !

Ví dụ 4. Xác định cực trị của hàm số bậc hai $y=\frac{5}{2}x^2+7x-\frac{19}{2}$.

Bước 1. Nhấn phím MENU => chọn Equation / Func => nhấn phím  => nhấn phím 2 để chọn Polynomial => nhập 2 để khai báo bậc của hàm số.

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (44) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (46) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (47)

Bước 2. Nhập $\frac{5}{7}$ => nhấn phím EXE => nhập 7 => nhấn phím EXE => nhập $-\frac{19}{2}$ => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (48)

Bước 3. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 4. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (52)

Vậy đồ thị hàm số đã cho có một điểm cực trị (cực tiểu) là $\left(-\frac{7}{5}, -\frac{72}{5}\right)$.

Ví dụ 5. Xác định điểm cực trị của hàm số bậc ba $y=\frac{1}{3}x^3-6x^2+35x-\frac{88}{3}$.

Bước 1. Nhấn phím MENU => chọn Equation / Func => nhấn phím  => nhấn phím 2 để chọn Polynomial => nhập 3 để khai báo bậc của hàm số

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (44) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (46)

Bước 2. Nhập $\frac{1}{3}$ => nhấn phím EXE => nhập -6 => nhấn phím EXE => nhập 35 => nhấn phím EXE => nhập $-\frac{88}{3}$ => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (54)

Bước 3. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (55) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (56) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (57)

Bước 4. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (58) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (59) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (60)

Vậy đồ thị hàm số đã cho có một điểm cực đại là $\left(5, \frac{112}{3}\right)$ và một điểm cực tiểu là (7, 36).

Tham Khảo Thêm:  Các tìm giao, tìm hợp, phần bù và hiệu của hai tập hợp

Ví dụ 6. Xác định cực trị của hàm số hàm phân thức hữu tỉ tam thức trên nhị thức $y=\frac{2x^2+5x+4}{x+2}$.

Bước 1. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím  => nhập $\frac{2x^2+5x+4}{x+2}$ => nhấn phím SHIFT => nhấn phím  => nhấn phím SHIFT => nhấn phím  => nhập x

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (65) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (66)

Bước 2. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím CALC => nhập giá trị x ban đầu là 0 => nhấn phím => nhấn phím

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (67) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (68)

Bước 3. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím CALC => nhập giá trị x ban đầu là $2 \times \left(-\frac{2}{1}\right)–1$ => nhấn phím => nhấn phím

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (69)

Chú ý:
Giá trị x ban đầu là để tìm được hoành độ của điểm cực trị của hàm số $y=\frac{ax^2+bx+c}{a’x+b’}$ là $2 \times (-\frac{b’}{a’}) – x_1$ với $x_1$ là nghiệm của phương trình $y’=0$

Bước 4. Nhập $\frac{2x^2+5x+4}{x+2}$

Bước 5.

Bước 5.1. Nhấn phím CALC => nhập -1 => nhấn phím =

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (72) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (73)

Bước 5.2. Nhấn phím CALC => nhập -3 => nhấn phím =

cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (74) cach-tim-cuc-tri-cua-ham-so-bang-may-tinh-casio (75)

Vậy tọa độ các điểm cực trị của hàm số đã cho là (-1, 1) và (-3, -7)

Xem video bấm máy Casio fx 580 VNX

#3. Lời kết

Vâng, trên đây là chi tiết các bước tìm cực trị của ba hàm số thường gặp nhất bằng máy tính CASIO fx 580 VNX và 880 BTG..

Các hàm số khác vẫn tìm được bằng máy tính CASIO nhưng có phần phức tạp hơn, tạm thời mình chưa thể hướng dẫn cho các bạn.

Hi vọng  bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Đọc thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Edit by Kiên Nguyễn

Bài viết đạt: 5/5 sao – (Có 1 lượt đánh giá)

Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Related Posts

Cách căn giữa nội dung mà không cần gộp ô trong Excel

Làm cách nào để căn giữa nội dung mà không cần hợp nhất các ô trong Excel? À thông thường khi cần căn giữa tiêu đề hay…

Cách tính giá trị tuyệt đối bằng máy Casio 580 & 880BTG

Casio fx 880 BTG không có phím Abs như các dòng tiền nhiệm nên chúng ta không thể tính giá trị tuyệt đối bằng cách bấm trực…

Cách sử dụng máy tính Casio để tính phần trăm (%)

Ở tất cả các phiên bản máy tính CASIO từ dòng fx 580 VN trở về trước, nếu muốn tính tỷ lệ phần trăm, chúng ta chỉ…

Cách làm tròn số bằng máy tính Casio Fx 580 và 880 BTG

Trong toán học thuần túy không chấp nhận giá trị gần đúng hoặc làm tròn. Tuy nhiên, trong các bài toán thực tế trong các kỳ thi,…

Cách tạo số ngẫu nhiên bằng máy Casio 580 & 880 BTG

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo số ngẫu nhiên Và số nguyên ngẫu nhiên bằng máy tính CASIO fx 580 VNX và…

Cách cài đặt Microsoft Project Pro 2021, 2019..

# Đầu tiên. Dự án Microsoft là gì? Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án mạnh mẽ do Microsoft phát triển và bán riêng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *